David & Daan

Daan over David


David van den Bosch (1982) is opgegroeid in Zoetermeer en al vroeg betrokken geraakt bij theater en het schrijven van poëzie en proza. Tijdens zijn studie Keltische Talen en Cultuur ontmoette hij Daan en nodigde hem later uit om muziek te spelen tijdens de theatervoorstelling van Davids theatergroep Kanalje: Het ziekbed van Cú Chulainn. Het was tijdens de repetities voor het stuk dat David voorstelde om een keer een verhaal samen te improviseren.
Naast verhalenverteller, regisseur en acteur is David ook stadsdichter van Amersfoort geweest en vanaf 2016 ook een gepubliceerd schrijver, met twee prachtige detectiveromans in zijn Connla Quinn reeks: Het Meisje met de Hond en Het Geheim van Harald Delorge

David over Daan


Daan van Loon (1988) is geboren in Assen en ging na zijn middelbare school in Zeist wonen om in Utrecht Keltische Talen en Cultuur te studeren. Tijdens deze studie ontdekte hij zijn passie voor verhalen vertellen en al snel was hij op menig open podium te vinden, waar hij voor zijn publiek de mooiste verhalen uit zijn duim zoog. Bij een seminar letterkunde ontmoette hij David. 

Naast verhalenverteller is Daan een afgestudeerd taalkundige die je alles kan vertellen over het Oud-Ierse werkwoord. Na een aantal jaar docent klassieke talen te zijn geweest, werkt hij nu als vakspecialist voor de Universiteit Utrecht. 

Of dit allemaal niet genoeg is, is Daan ook nog bijzonder muzikaal. Hij speelt onder meer piano, accordeon en mandoline en is als zanger en instrumentalist verbonden aan het waanzinnige folk trio Bogman & The Delta Girls. 

Daan about David


David van den Bosch (1982) grew up in Zoetermeer and was involved in theater and writing poetry and prose at an early age. It was during his study of Celtic Languages and Cultures that he met Daan and invited him to join his play The sickbed of Cú Chulainn as a musician. It was during the rehearsals with David's theatergroup Kanalje that he formed the plan to improvise a story together.  

Next to storytelling, directing and acting David is a successful poet and author, having been the first stadsdichter of Amersfoort and, since 2016, a published author with two beautiful detective novels in the Connla Quin series: Het Meisje met de Hond en Het Geheim van Harald Delorge

David about Daan


Daan van Loon (1988) was born in Assen (The Netherlands). After graduating from high school, he left his home town to live in Zeist and study Celtic Languages at Utrecht University. It was in these days that he discovered a passion for storytelling. Not before long he was improvising his stories on stage. At a seminar about medieval literature he met David. 

Besides being a storyteller Daan is a certified linguist, who can (and will) tell you all about he Old-Irish verb. A former teacher of Latin and Greek, Daan now works as a subject librarian for Utrecht University. 

Daan has also established himself as a musician. He plays the piano, the accordeon and the mandoline and is a band member of that terrific folk trio Bogman & The Delta Girls.